Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับจังหวัด
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายและแผนงาน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

 


ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
30 พ.ย. 2553
ถึง
30 พ.ย. 2553
ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ แผนที่สถานที่สอบ อบต.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
30 พ.ย. 2553
ถึง
30 พ.ย. 2553
ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ แผนที่สอบ โรงเรียนอรุณวิทยา และห้วยยางมิตรภาพ 35
26 พ.ย. 2553
ถึง
26 พ.ย. 2553
ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และวิธิดำเนินการเกี่ยวกับการสอบ พนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2554(ต่อ)
26 พ.ย. 2553
ถึง
26 พ.ย. 2553
ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และวิธิดำเนินการเกี่ยวกับการสอบ พนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2554(ต่อ)
26 พ.ย. 2553
ถึง
26 พ.ย. 2553
ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และวิธิดำเนินการเกี่ยวกับการสอบ พนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2554


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 4 ถนนสละชีพ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์ : 0 3260 2352, 0-3260 4442 ต่อ 102 - 105 อีเมล์ : pkn@dla.go.th
โทรสาร 0 3260 4442 ต่อ 107