Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับจังหวัด
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายและแผนงาน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


 


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
25 ก.พ. 2563
ถึง
25 ก.พ. 2563
ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)
09 ก.ย. 2562
ถึง
19 ก.ย. 2562
ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประกาศชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ ริโก้ รุ่น MP 3054 SP จำนวน ๑ เครื่อง
04 ก.ย. 2562
ถึง
25 ก.ย. 2562
ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ส.ค. 2562
ถึง
10 ก.ย. 2562
ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มิ.ย. 2562
ถึง
18 มิ.ย. 2562
ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดแม่พิมพ์แบบรับภาพ DK170 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มิ.ย. 2562
ถึง
11 มิ.ย. 2562
ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร
12 มี.ค. 2562
ถึง
12 มี.ค. 2562
ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้้อครุภัณฑ์ของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ระดับอำเภอ (ศทอ.) ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03 ธ.ค. 2561
ถึง
05 ธ.ค. 2561
ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พ.ย. 2561
ถึง
29 พ.ย. 2561
ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์อื่นของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ระดับอำเภอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ก.ย. 2561
ถึง
17 ก.ย. 2561
ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มอัดกาวและเคลือบมัน "รายงานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน" ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 4 ถนนสละชีพ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์ : 0 3260 2352, 0-3260 4442 ต่อ 102 - 105 อีเมล์ : pkn@dla.go.th
โทรสาร 0 3260 4442 ต่อ 107