Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับจังหวัด
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายและแผนงาน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

 


ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
17 พ.ค. 2565 ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2565
06 พ.ค. 2565 ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ การขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชน ให้มีความสุขอย่างยั่งยืน
07 เม.ย. 2565 ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
07 เม.ย. 2565 ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
10 มี.ค. 2565 ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ ขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2565
10 มี.ค. 2565 ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ การฝึกอบรมหลักสูตร การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิถีใหม่ภายใต้แผนการยุทธศาสตร์ชาติสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10 มี.ค. 2565 ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ รายงานการประชุมหารือแนวทางการส่งมอบนมยู.เอช.ที. ระหว่างสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด และชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก จำกัด
10 มี.ค. 2565 ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ ขอความร่วมมือจัดเก็บข้อมูลเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด ปี 2564
10 มี.ค. 2565 ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ แก้ไขเพิ่มเติมประกาศการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2565
22 ก.พ. 2565 ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ อบต.หาดขามรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง 5 อัตรา


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 4 ถนนสละชีพ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์ : 0 3260 2352, 0-3260 4442 ต่อ 102 - 105 อีเมล์ : pkn@dla.go.th
โทรสาร 0 3260 4442 ต่อ 107