Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับจังหวัด
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายและแผนงาน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


 


ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
20 ต.ค. 2564 ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2564
12 ต.ค. 2564 ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564
12 ต.ค. 2564 ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ เอกสารประกอบงบเดือนกันยายน 2564
30 ก.ย. 2564 ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ อบต.เขาล้าน ประกาศรับโอนนิติกร 1 อัตรา
29 ก.ย. 2564 ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ อบต.ทับใต้ ประกาศรับโอน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง._ชง. 1 อัตรา
21 ก.ย. 2564 ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ แผนก่รจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
09 ก.ย. 2564 ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2564
30 ส.ค. 2564 ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประกาศองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นหินเหล็กไฟ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป้นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีขายทอดตลาด
25 ส.ค. 2564 ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ อบต.ทับใต้ ประกาศรับโอน หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 1 อัตรา
19 ส.ค. 2564 ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ อบต.ทรายทองรับสมัครพนักงานจ้าง 3 อัตรา

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 4 ถนนสละชีพ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์ : 0-3260-2352, 0-3260-4442ต่อ 102 - 105 อีเมล์ : pkn@dla.go.th
Facebook Page : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Powered By
prachuaplocal.go.th