Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายและแผนงาน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

เขตการปกครอง
     
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอ ประกอบด้วย 48 ตำบล 420 หมู่บ้าน โดยมีชุมชนเมือง ซึ่งเป็นเทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลตำบล 13 แห่ง รวมพื้นที่
ชุมชนเมือง 280.84 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 4.41 ของพื้นที่จังหวัด ดังนี้ 
1. อำเภอเมือง มี 6 ตำบล 
        - ตำบลประจวบคีรีขันธ์
        - ตำบลเกาะหลัก
        - ตำบลคลองวาฬ
        - ตำบลห้วยทราย
        - ตำบลอ่าวน้อย
        - ตำบลบ่อนอก 
2. อำเภอกุยบุรี มี 6 ตำบล 
        - ตำบลกุยบุรี
        - ตำบลกุยเหนือ
        - ตำบลเขาแดง
        - ตำบลดอนยายหนู
        - ตำบลสามกระทาย
        - ตำบลหาดขาม 
3. อำเภอทับสะแก มี 6 ตำบล 
        - ตำบลทับสะแก
        - ตำบลอ่าวทอง
        - ตำบลนาหูกวาง
        - ตำบลเขาล้าน
        - ตำบลห้วยยาง
        - ตำบลแสงอรุณ
4. อำเภอบางสะพาน มี 6 ตำบล
        - ตำบลกำเนิดนพคุณ
        - ตำบลพงศ์ประศาสน์
        - ตำบลร่อนทอง
        - ตำบลชัยเกษม
        - ตำบลทองมงคล
        - ตำบลแม่รำพึง
5. อำเภอบางสะพานน้อย มี 5 ตำบล
        - ตำบลปากแพรก
        - ตำบลบางสะพาน
        - ตำบลทรายทอง
        - ตำบลช้างแรก
        - ตำบลไชยราช
6. อำเภอปราณบุรี มี 6 ตำบล 
        - ตำบลปราณบุรี
        - ตำบลเขาน้อย
        - ตำบลปากน้ำปราณ
        - ตำบลหนองตาแต้ม
        - ตำบลวังก์พง
        - ตำบลเขาจ้าว
7. อำเภอหัวหิน มี 7 ตำบล 
        - ตำบลหัวหิน
        - ตำบลหนองแก
        - ตำบลหินเหล็กไฟ
        - ตำบลหนองพลับ
        - ตำบลทับใต้
        - ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่
        - ตำบลบึงนคร
8. กิ่งอำเภอสามร้อยยอด มี 5 ตำบล 
        - ตำบลสามร้อยยอด
        - ตำบลศิลาลอย
        - ตำบลไร่เก่า
        - ตำบลศาลาลัย
        - ตำบลไร่ใหม่


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 4 ถนนสละชีพ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์ : 0-3260-2352 โทรสาร : 0-3260-2352 อีเมล์ :
admin@prachuaplocal.go.th
Powered By prachuaplocal.go.th